top of page

Miss Mani met ondernemingsnummer BE0775722955 verleent u hierbij toegang tot www.missmani.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Miss Mani behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Miss Mani spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke
programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Miss Mani.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Miss Mani. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Miss Mani, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

bottom of page